Liječenje trudnice u ordinaciji dentalne medicine

01.02.2020.Članci

Autori: Ana Maretić, Mirta Mimica, doc. dr. sc. Lidia Gavić, univ. mag. med. dent. Sažetak: Sistemske promjene u trudnoći; hiperkoagulabilnost, gestacijski dijabetes, preklampsija. Oralne promjene u trudnoći. Oralne promjene u trudnoći, erozija, trudnički gingivitis, piogeni granulom. Primjena lokalnih anestetika u trudnoći. Intraoralne i ekstraoralne radiološke snimke zuba trudnica. Primjena antibiotika i analgetika. Ključne riječi: erozija, …

Read more

Otvorena Stomatološka poliklinika Dental Academicus

23.01.2020.Novosti

Dana 11. listopada 2019. godine otvorena je ustrojbena jedinica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Stomatološka poliklinika Dental Academicus. Nova poliklinika je projekt vrijedan gotovo 3 milijuna kuna koji je nastao zajedničkom podrškom Sveučilišta u Splitu i Ministarstva zdravstva. Sama poliklinika smještena je u sklopu Studentskog doma “Dr. Franjo Tuđman”, a broji šest ambulanti, seminarsku dvoranu, …

Read more

DentiST izdanje 2019/7

29.12.2019.Izdanja

U ovom izdanju DentiST-a pročitajte o imobilizaciji zuba nakon traumatske ozljede, principima, tehnikama i instrumentima za uklanjanje karijesnih lezija, pečaćenju fisura, bioaktivnim materijalima u restaurativnoj dentalnoj medicini…

Read more

DentiST izdanje 2019/6

07.12.2018.Izdanja

U ovom izdanju DentiST-a pročitajte više o disbiozi mikrobioma usne šupljine, razvoju parodontne bolesti, klasifikaciji parodontnih i periimplatantnih bolesti i stanja, rizičnim faktorima za razvoj paradontitisa…

Read more