Barodontalgija – bol zuba potaknuta hipobaričnim i hiperbaričnim stanjima

Autori:

Josipa Domazet, doc. dr. sc. Antonija Tadin, dr. med. dent.

Sažetak:

Bol zuba potaknuta hipobaričnim stanjima. Bol zuba potaknuta hiperbaričnim stvarima. Oralna bol uzrokovana naglom promjenom barometrijskog tlaka.  aerodontalgija. barodontalgija kod pilota. barodontalgija kod ronilaca.  barodontalgija kod alpinista. hiperbarične komore i barodontalgija. Kako nastaje barotrauma vanjskog uha. Upala paranazalnih sinusa nastala razvojem razlike u tlaku. Manifestacija dentalne barotraume. Barotrauma povezana s pulpom. Barotrauma povezana s periapikalnom patozom. Oštra bol pri smanjenju tlaka uslijed izrona. Tupa bol pri smanjenju tlaka uslijed izrona. Tupa bol pri povećanju tlaka kod urona. Snažna perzistirajuća bol pri smanjenju tlaka uslijed izrona. Snažna perzistirajuća bol pri povećanju tlaka uslijed urona.

Ključne riječi:

barodontalgija, bol zuba, hipobarična stanja, hiperbarična stanja, ronioci, piloti, alpinisti, aerodontalgija, aerodontopatija, ireverzibilni pulpitis, reverzibilni pulpitis, oštra bol, tupa bol, izron, uron