Bioaktivni materijali u restaurativnoj dentalnoj medicini

Autori:

Monika Dragić, Doc.dr.sc. Antonija Tadin

Sažetak:

Prednosti i nedostatci bioaktivnih materijala. Bioaktivne podloge, Biodentin, MTA, kalcij hidroksid, Bioaggregate. Bioaktivni cementi. Bioaktivni materijali za trajne restauracije

Ključne riječi:

Bioaktivni materijali, biokompatibilnost, Biodendin, Bioggregate, bioaktivni cement, bioaktivne podloge, MTA, restaurativna dentalna medicina, kalcij hidroksid, TheraCal LC, ACTIVA, BioACTIVE, BioCem, Theracem, Bisco, Ceramir, Doxa, Cention N