Biopsije tumora usne šupljine, ždrijela i grkljana u KBC-u Split od 2005.-2017. godine

Autori:

Zvonimir Jukić, prof. dr. sc. Merica Glavina Durdov, dr. med. 

Sažetak:

Zloćudni i dobroćudni tumori glave i vrata. Biopsija tumora usne šupljine, ždrijela i grkljana. Rana dijagnostika raka. Metastaziranje u limfne čvorove. Epidemiološko praćenje. Raspodjela biopsija prema dobi i spolu pacijenata. 

Ključne riječi:

biopsija, tumor, tumor ždrijela, tumor grkljana, tumor usne šupljine, tumor jezika, karcinom, preživljenje, metastaziranje, limfni čvorovi