Protetska terapija patološke abrazije (prikaz slučaja)

24.07.2020.Članci

Autori: Iva Ćorluka izv. prof. dr. sc. Ivan Kovačić, dr. med. dent., specijalist stomatološke protetike Sažetak: Protetska terapija patološke abrazije. Patološka abrazija je trošenje tvrdih zubnih tkiva kao posljedica parafunkcijskih aktivnosti ili djelovanja abrazivnog sredstva. Uzroci patološke abrazije mogu biti egzogeni i endogeni. Znakovi i simptomi patološke abrazije mogu biti smanjenje vertikalne dimenzije okluzije, otvaranje prostora pulpne komorice, resorpcija alveolarne kosti, slabljenje …

Read more

Novi trendovi u preparaciji endodontskog pristupnog kaviteta: kada, kako i zašto?

24.07.2020.Članci

Autori: Magdalena Čoga doc.dr.sc. Antonija Tadin, dr. med. dent., specijalistica endodoncije s restaurativnom stomatologijom Recenzent: doc. dr. sc. Danijela Marović, dr. med. dent., specijalistica endodoncije s restaurativnom stomatologijom Sažetak: Novi trendovi u preparaciji endodontskog pristupnog kaviteta. Instrumentiranje, kemijska dezinfekcija, punjenje korijenskih kanala. Uklanjanje opstrukcije unutar pulpne komorice, pronalaženje ulaza u korijenske kanale te osiguravanje preglednosti radnog polja. Količina preostalog tvrdog tkiva (strukturni …

Read more

Uloga dentalnog higijeničara u dentalnom timu

24.07.2020.Članci

Autori: Božena Sorić doc. dr. sc. Zrinka Ivanišević, dr. med. dent. izv. prof. dr. sc. Marko Matijević, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije Recenzent: doc. prim. dr. sc. Davor Seifert, dr. med. dent., specijalist stomatološke protetike Sažetak: Dentalni higijeničari su zdravstveni djelatnici koji su osposobljeni za provođenje programa promocije oralnog zdravlja, prevencije bolesti usne šupljine …

Read more

Potencijalno maligni oralni poremećaji

24.07.2020.Članci

Autori: Božana Ćorluka Ana Glavina, dr. med. dent., specijalistica oralne medicine Recenzent: doc. dr. sc. Ana Andabak Rogulj, dr. med. dent., specijalistica oralne medicine Sažetak: Potencijalno maligni oralni poremećaji. Prekancerozne lezije u usnoj šupljini. Leukoplakija je bijela lezija sluznice usne šupljine koja se ne može ukloniti struganjem niti pripisati drugoj leziji. Etiološki čimbenici za razvoj premalignih lezija. Hiperkeratotične promjene usne šupljine. Verukozna leukoplakija ima najveći rizik …

Read more

Hematološke bolesti i promjene u usnoj šupljini (1. dio)

24.07.2020.Članci

Autori: Martina Tomić Ana Glavina, dr. med. dent., specijalistica oralne medicine Recenzent: doc. dr. sc. Ana Andabak Rogulj, dr. med. dent., specijalistica oralne medicine Sažetak: Hematološke bolesti i promjene u usnoj šupljini. Poremećaji bijelih krvnih stanica. Leukemija. Simptomi leukemije u usnoj šupljini. Limfom. Multipli mijelom (plazmocitom). Ciklička neutropenija. Amiloidoza. Poremećaji crvenih krvnih stanica. Policitemija. Sideropenična anemija. Anemija kao posljedica nedostatka željeza. Plummer-Vinsonov sindrom. Megaloblastične anemije. Perniciozna anemija. Srpasta anemija. Talasemije. Aplastična anemija. Histiocitoza Langerhansovih stanica. …

Read more

Parodontne bolesti u trudnoći

24.07.2020.Članci

Autori: Katarina Grcić Marija Roguljić, univ. mag. med. dent., specijalistica parodontologije Recenzent: doc. dr. sc. Davor Kuiš, dr. med. dent., specijalist parodontologije Sažetak: Trudnoća je razdoblje u životu žene karakterizirano brojnim fiziološkom, hormonskim, imunološkim i drugim promjenama. Najčešće parodontne bolesti u trudnoći. Trudnički gingivitis predstavlja najčešću oralnu bolest trudnica. Trudnički granulom je dobroćudna proliferativna crveno do ljubičasta tumorska tvorba. Trudnički epulis je dobroćudna proliferativna crveno do …

Read more

Nove terapijske mogućnosti liječenja periimplantitisa – elektrolitska metoda

24.07.2020.Članci

Autori: Anja Antea Sokač Marija Roguljić, univ. mag. med. dent., specijalistica parodontologije Recenzent: Dario Bojčić, dr. med. dent., specijalist parodontologije Sažetak: Elektrolitska metoda koristi se u kirurškom liječenju periimplantitisa. Mehanizam djelovanja ove metode temelji se na izazivanju kemijske reakcije na površini implantata primjenom galvanske struje (istosmjerna električna struja stalne jakosti) pri čemu dolazi do oslobađanja elektrolita.  Ključne riječi: elektrolitska metoda, …

Read more

WHO klasifikacija odontogenih lezija: sažetak izmjena (4.) izdanja iz 2017. godine

24.07.2020.Članci

Autori: Ana Prkić Daniel Jerković, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije Recenzent:  Juraj Brozović, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije Sažetak: Na području odontogenih tumora, nova WHO klasifikacija iz 2017. godine se bitno razlikuje od 3. izdanja iz 2005. godine,  jer reklasificira odontogene tumore i uvodi neke nove entitete. Pobliže se opisuju kalcificirajuća odontogena cista, odontogena keratocista, ortokeratinizirana odontogena cista, …

Read more

Barodontalgija – bol zuba potaknuta hipobaričnim i hiperbaričnim stanjima

02.02.2020.Članci

Autori: Josipa Domazet, doc. dr. sc. Antonija Tadin, dr. med. dent. Sažetak: Bol zuba potaknuta hipobaričnim stanjima. Bol zuba potaknuta hiperbaričnim stvarima. Oralna bol uzrokovana naglom promjenom barometrijskog tlaka.  aerodontalgija. barodontalgija kod pilota. barodontalgija kod ronilaca.  barodontalgija kod alpinista. hiperbarične komore i barodontalgija. Kako nastaje barotrauma vanjskog uha. Upala paranazalnih sinusa nastala razvojem razlike u …

Read more

Implantoprotetska sanacija donje bezube čeljusti mobilnim nadomjescima

02.02.2020.Članci

Autori: Iva Ćorluka, izv.prof.dr.sc. Ivan Kovačić, dr.med.dent. Sažetak: Potpuna bezubost kao javnozdravstveni problem. poboljšanje oralnog zdravlja. Pokrovna proteza poduprta implantatima. Mobilni protetski nadomjesci poduprti implantatima. Mobilni protetski nadomjesak s kombiniranim opterećenjem. Konvencionalni mobilni protetski nadomjesci. Reducirani mobilni protetski nadomjesci. Skeletirani mobilni protetski nadomjesci. Mobilni nadomjestak na dva implantata. Koji je najčešće korišteni mobilni nadomjestak u …

Read more