Hematološke bolesti i promjene u usnoj šupljini (1. dio)

Autori:

Martina Tomić

Ana Glavina, dr. med. dent., specijalistica oralne medicine

Recenzent:

doc. dr. sc. Ana Andabak Rogulj, dr. med. dent., specijalistica oralne medicine

Sažetak:

Hematološke bolesti i promjene u usnoj šupljini. Poremećaji bijelih krvnih stanica. Leukemija. Simptomi leukemije u usnoj šupljini. Limfom. Multipli mijelom (plazmocitom). Ciklička neutropenijaAmiloidoza. Poremećaji crvenih krvnih stanica. PolicitemijaSideropenična anemija. Anemija kao posljedica nedostatka željeza. Plummer-Vinsonov sindrom. Megaloblastične anemije. Perniciozna anemija. Srpasta anemija. TalasemijeAplastična anemija. Histiocitoza Langerhansovih stanica.

Ključne riječi:

eukemija, limfom, multipli mijelomplazmocitom, ciklička neutropenijasideropenična anemija, policitemijaPlummer-Vinsonov sindrom, plummer vinsonov sindrom, megaloblastične anemije, perniciozna anemija, srpasta anemija, talasemijeaplastična anemija, histiocitoza langerhansovih stanica, simptomi hematoloških bolesti u ustima, simptomi hematoloških bolesti u usnoj šupljini