Imobilizacija zuba nakon traumatske ozljede – preporuke za klinički rad

Autori:

Danijela Delić, Ivana Pelaić, Doc.dr.sc. Antonija Tadin, dr.med.dent.

Sažetak:

Imobilizacija splintom nakon traumatske ozlijede zuba i potpornih zubnih tkiva. Kompozitni, žičano-kompozitni, kompozitni s najlonskom niti, vlaknima ojačani akrilatni, titanski te splintovi izrađeni od ortodonskih bravica i žice. Čvrsti (rigidn), polučvrsti (semirigidni), labavi (fleksibilni) 

Ključne riječi:

Trauma, avulzija, rasklimani zubi, splint, fiksacija, žičani splint, rigidni splint, kompozitni splint, čvrsti splint, fleksibilni splint, ozlijede zubi, liječenje, imobilizacija, parodontni ligament