Implantoprotetska sanacija donje bezube čeljusti mobilnim nadomjescima

Autori:

Iva Ćorluka, izv.prof.dr.sc. Ivan Kovačić, dr.med.dent.

Sažetak:

Potpuna bezubost kao javnozdravstveni problem. poboljšanje oralnog zdravlja. Pokrovna proteza poduprta implantatima. Mobilni protetski nadomjesci poduprti implantatima. Mobilni protetski nadomjesak s kombiniranim opterećenjem. Konvencionalni mobilni protetski nadomjesci. Reducirani mobilni protetski nadomjesci. Skeletirani mobilni protetski nadomjesci. Mobilni nadomjestak na dva implantata. Koji je najčešće korišteni mobilni nadomjestak u protetici. Kako izgleda prečka sidrena na dva implantata.

Ključne riječi:

implantoprotetska sanacija, mobilni nadomjestak, implantat, bezubost, oralno zdravlje, pokrovna proteza, čeljust, terapija, stabilizacija, sidrenje, rigidna stabilizacija