Liječenje trudnice u ordinaciji dentalne medicine

Autori:

Ana Maretić, Mirta Mimica, doc. dr. sc. Lidia Gavić, univ. mag. med. dent.

Sažetak:

Sistemske promjene u trudnoći; hiperkoagulabilnost, gestacijski dijabetes, preklampsija. Oralne promjene u trudnoći. Oralne promjene u trudnoći, erozija, trudnički gingivitis, piogeni granulom. Primjena lokalnih anestetika u trudnoći. Intraoralne i ekstraoralne radiološke snimke zuba trudnica. Primjena antibiotika i analgetika.

Ključne riječi:

erozija, trudnički gingivitis, piogeni granulom, radiogram trudnica