Medicina životnog stila i navika

Autori:

Marijana Vučković, Nicolai Smetana, Josip Orešković, prof. dr. sc. Ivana Kolčić, dr. med.

Sažetak:

Medicina životnog stila i navika. Students association for lifestyle medicine. 

Ključne riječi:

lifestyle medicine, salmed, kardiovaskularni rizik, dijabetes, pretilost, arterioskleroza, hipertenzija, prevencija, pušenje