Metode određivanja boje zube

Autori:

Mirna Radović, doc. dr. sc. Antonija Tadin

Sažetak:

Određivanje boje zuba vizualno i instrumentalno. Munsellov sustav opisa boje; hue, value, chroma. Instrumentalnim određivanjem boje postiže se objektivnost, pouzdanost i univerzalnost. Najčešće korišteni uređaji za određivanje boje u dentalnoj medicini su spektrofotometri i kolorimetri.

Ključne riječi:

boja zuba, chromascop, spektrofotometar, kolorimetar, ključ boja, odabir boje, VITA classical, translucencija, opacitet, fluorescencija