Nove terapijske mogućnosti liječenja periimplantitisa – elektrolitska metoda

Autori:

Anja Antea Sokač

Marija Roguljić, univ. mag. med. dent., specijalistica parodontologije

Recenzent:

Dario Bojčić, dr. med. dent., specijalist parodontologije

Sažetak:

Elektrolitska metoda koristi se u kirurškom liječenju periimplantitisa. Mehanizam djelovanja ove metode temelji se na izazivanju kemijske reakcije na površini implantata primjenom galvanske struje (istosmjerna električna struja stalne jakosti) pri čemu dolazi do oslobađanja elektrolita. 

Ključne riječi:

elektrolitska metoda, periimplantitis, liječenje periimplantitisa, dentalni implantati, periimplantatno zdravlje