Novi trendovi u preparaciji endodontskog pristupnog kaviteta: kada, kako i zašto?

Autori:

Magdalena Čoga

doc.dr.sc. Antonija Tadin, dr. med. dent., specijalistica endodoncije s restaurativnom stomatologijom

Recenzent:

doc. dr. sc. Danijela Marović, dr. med. dent., specijalistica endodoncije s restaurativnom stomatologijom

Sažetak:

Novi trendovi u preparaciji endodontskog pristupnog kavitetaInstrumentiranje, kemijska dezinfekcija, punjenje korijenskih kanala. Uklanjanje opstrukcije unutar pulpne komorice, pronalaženje ulaza u korijenske kanale te osiguravanje preglednosti radnog polja. Količina preostalog tvrdog tkiva (strukturni integritet) važan je čimbenik u stopi preživljavanja endodontski liječenog zuba. Održavanje čvrstoće zuba koja odolijeva strukturnoj deformaciji. Novi pristupi čija je ideja minimalno invazivno uklanjanje tvrdih zubnih tkiva s ciljem očuvanja pericervikalnog dentina, dijelova krova pulpne komorice. 

Ključne riječi:

endodoncija, pulpa, instrumentiranjepulpna komorica, karijes, endodontska terapija, dezinfekcija, punjenje korijenskih kanala, preparacija, radno polje, zub, pristupni kavitet