Onkološki pacijent u ordinaciji dentalne medicine

Autori:

Magdalena Čoga, doc. dr. sc. Livia Cigić, dr. med. dent.

Sažetak:

Onkološki pacijent u ordinaciji dentalne medicine. Oralni mukozitis uzorokovan zračenjem. Oralni mukozitis uzrokovan antimetabolitskim lijekovima. Kserostomija i karijesne lezije u onkoloških pacijenata. Trizmus uzrokovan radioterapijom. Osteoradionekroza čeljusti kao posljedica radioterapije. 

Ključne riječi:

mukozitis, onkološki pacijent, osteoradionekroza, kserostomija, trizmus, radioterapija, zračenje, parotida