Otvorene dentalne ambulante u sklopu Kliničkog bolničkog centra Split

Klinički bolnički centar Split je sredinom protekle godine postao nova lokacija obavljanja specijalističkih djelatnosti dentalne medicine. Naime, u sklopu KBC-a na lokaciji Križine otvorene su nove ambulante dentalne medicine u kojima će djelatnost obavljati nastavnici studija dentalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.  

Već prisutnoj oralnoj kirurgiji pridružile su se parodontologija pod vodstvom univ. mag. med. dent. Marije Roguljić, dječja i preventivna dentalna medicina pod vodstvom doc. dr. sc.  Lidije Gavić, endodoncija i restaurativna dentalna medicina koju vode doc. dr. sc. Antonija Tadin i doc. dr. sc. Ivana Medvedec Mikić, ortodoncija koju vodi doc. dr. sc. Danijela Kalibović Govorko te oralna medicina pod vodstvom doc. dr. sc Livije Cigić.  

Osim rada s pacijentima i obavljanja kliničkog dijela nastave, u novim ambulantama će također biti omogućena oralna rehabilitacija osobama i djeci s posebnim potrebama koja će se provoditi u općoj anesteziji unutar Odjela za maksilofacijalnu kirurgiju.   

Svim djelatnicima želimo puno sreće i uspjeha u radu!