Parodontne bolesti djece

Autori:

Barbara Reić, Ivna Ćavar, doc. dr. sc. Lidia Gavić, dr. med. dent.

Sažetak:

Klasifikacija i klinička slika parodontnih bolesti djece. Erupcijski gingivits, plakom inducirani gingivitis. Gingivitis uzrokovan lijekovima i pubertalni gingivitis. Agresivni parodontitis, kronični parodontitis, nekrotizirajući parodontitis. Dijagnoza i terapija parodontnih bolesti djece. Inicijalna faza, korektivna faza i sustva recall-a. Psihološki faktori i kvaliteta života. 

Ključne riječi:

parodontne bolesti djece, parodontna oboljenja djece, parodontitis, gingivitis, CAL, nekrotizirajući parodontitis, BOP, plak, inicijalna terapija, korektivna terapija, recall