Parodontne bolesti u trudnoći

Autori:

Katarina Grcić

Marija Roguljić, univ. mag. med. dent., specijalistica parodontologije

Recenzent:

doc. dr. sc. Davor Kuiš, dr. med. dent., specijalist parodontologije

Sažetak:

Trudnoća je razdoblje u životu žene karakterizirano brojnim fiziološkom, hormonskim, imunološkim i drugim promjenama. Najčešće parodontne bolesti u trudnoći. Trudnički gingivitis predstavlja najčešću oralnu bolest trudnica. Trudnički granulom je dobroćudna proliferativna crveno do ljubičasta tumorska tvorba. Trudnički epulis je dobroćudna proliferativna crveno do ljubičasta tumorska tvorba. Parodontitis je kronična multifaktorska plakom inducirana bolest koja opsežnije zahvaća potporna parodontna tkiva i uzrokuje njihov trajni gubitak. Povezanost parodontnih infekcija i gestacijskog dijabetesa melitusa. Utjecaj parodontnih infekcija na ishod trudnoće. Veza između parodontitisa i preeklampsijeParodontna terapija u trudnoći.  

Ključne riječi:

trudnoća, prevencija, oralna higijena, parodontitis, trudnički granulom, trudnički epulisgingivitis, trudnički gingivitis, prijevremeni porod, preuranjeni porod, preeklampsija