Potencijalno maligni oralni poremećaji

Autori:

Božana Ćorluka

Ana Glavina, dr. med. dent., specijalistica oralne medicine

Recenzent:

doc. dr. sc. Ana Andabak Rogulj, dr. med. dent., specijalistica oralne medicine

Sažetak:

Potencijalno maligni oralni poremećaji. Prekancerozne lezije u usnoj šupljini. Leukoplakija je bijela lezija sluznice usne šupljine koja se ne može ukloniti struganjem niti pripisati drugoj leziji. Etiološki čimbenici za razvoj premalignih lezija. Hiperkeratotične promjene usne šupljine. Verukozna leukoplakija ima najveći rizik za prelazak u maligno stanje od ostalih leukoplakija. Diferencijalna dijagnoza premalignih lezija. Oralni lihen planus je kronična, mukokutana bolest nepoznate etiologije. Aktinički heilitis je premaligna lezija koja je izravno povezana s dugotrajnom izloženošću UV zračenju. Oralna submukozna fibroza je kronična, sporo napredujuća fibrozna bolest usne šupljine i orofarinksa 

Ključne riječi:

leukoplakijaeritroplakija, pušenje, alkohol, lihen planus, oralni lihen planusaktinički heilitissubmukozna fibroza, epitelizansi, hiperkeratozaprekaqncerozne lezije usne šupljine, rak usne šupljine