Protetska terapija patološke abrazije (prikaz slučaja)

Autori:

Iva Ćorluka

izv. prof. dr. sc. Ivan Kovačić, dr. med. dent., specijalist stomatološke protetike

Sažetak:

Protetska terapija patološke abrazije. Patološka abrazija je trošenje tvrdih zubnih tkiva kao posljedica parafunkcijskih aktivnosti ili djelovanja abrazivnog sredstva. Uzroci patološke abrazije mogu biti egzogeni i endogeni. Znakovi i simptomi patološke abrazije mogu biti smanjenje vertikalne dimenzije okluzije, otvaranje prostora pulpne komorice, resorpcija alveolarne kosti, slabljenje i gubitak parodontalnih vlakana. Patološka abrazija nastaje kontaktom zuba i nekog stranog tijela. 

 

Ključne riječi:

abrazija, erozija, parafunkcijeatricijaabfrakcija, terapija abrazije, abrazija zubi