Primjena antibiotika u endodonciji – nove smjernice

Autori:

Martina Marcelja, Sara Popović, doc. dr. sc. Ivana Medvedec Mikić

Sažetak:

Indikacije za sistemsku primjenu antibiotika u endodonciji. Kontraindikacije za primjenu sustavnih antibiotika u endodonciji. Vrste antibiotika, preporučene doze i trajanje primjene. Lokalna primjena antibiotika u endodonciji. Profilaktička primjena antibiotika u endodonciji.

Ključne riječi:

antibiotska profilaksa, sistemski antibiotici, apsces, difuzna upala, kompromitirani pacijenti