Primjena PRF-a u medicini i oralnoj medicini

Autori:

Ozana Lovrić, Doc.dr.sc. Renata Poljak-Guberina

Sažetak:

Uloga PRF-a (Platelet Rich Fibrin) u skraćivanju vremena terapije, ubrzanom cijeljenju i stvaranju kvalitetne gustoće kosti. Prednosti i nedostaci PRF-a, te njegova uporaba u medicini

Ključne riječi:

PRF, Platelet Rich Fibrin, terapija cijeljenje, hemostaza, krvarenje, prednosti, nedostaci, oralna kirurgija, dermatologija, maksilofacijalna kirurgija, ginekologija, plastična kirurgija, oftalmologija, sportska medicina, ortopedija, otorinolaringologija, fizikalna medicina