Header image

Izdanja

DentiST izdanje 2020/9

U ovom izdanju DentiST-a pročitajte o ulozi dentalnog higijeničara, parodontnim bolestima u trudnoći, protetskoj terapiji patološke abrazije…

Pregledaj izdanje

DentiST izdanje 2020/8

U ovom izdanju DentiST-a pročitajte o barodontalgiji, implantoprotetskoj sanaciji donje bezube čeljusti, ulozi ksilitola u prevenciji oralnih oboljenja, onkološkom pacijentu u ordinaciji dentalne medicine, parodontnim bolestima djece…

Pregledaj izdanje

DentiST izdanje 2019/7

U ovom izdanju DentiST-a pročitajte o imobilizaciji zuba nakon traumatske ozljede, principima, tehnikama i instrumentima za uklanjanje karijesnih lezija, pečaćenju fisura, bioaktivnim materijalima u restaurativnoj dentalnoj medicini…

Pregledaj izdanje

DentiST izdanje 2019/6

U ovom izdanju DentiST-a pročitajte više o disbiozi mikrobioma usne šupljine, razvoju parodontne bolesti, klasifikaciji parodontnih i periimplatantnih bolesti i stanja, rizičnim faktorima za razvoj paradontitisa…

Pregledaj izdanje