Predstavljamo vam upute za pisanje članka za objavu u našem DentiST časopisu za dentalnu medicinu. Molimo pažljivo pročitajte upute i pošaljite nam vaše radove.
Header image

Kako napisati članak

Upute za pisanje članka

Duljina članka: 1500 – 2500 riječi

Slike i tablice: njihov ukupan broj neka ne prelazi sedam (sami odlučujete kako ćete ih rasporediti, nije važno jesu li samo slike (uključujući i grafove) ili tablice)

Reference: navedite isključivo reference koje ste zaista koristili pri pisanju članka!

Font i veličina slova: Times New Roman, veličina 12 (bez ubačenih slika, bez formatiranja)

Članak koji šaljete sastoji se ukupno od 3 dijela:

  1. Word tekst članka s naslovom, autorima i literaturom (bez fotografija!)
  2. Poseban word dokument naziva “Opis slika” koji u sebi sadrži naziv (npr. Slika 1.) i opis fotografije odnosno tablice te navod rednog broja reference iz literature iz kojeg je slika preuzeta
  3. Fotografije i tablice posebno poslane u .jpg formatu i imenovane sukladno s imenima dodijeljenim u članku (Slika 1., Tablica 3. itd..)
PRIMJERI:

Primjer 1. dokumenta:

Naslov: ________________________________________________

Autori: Ivan Horvat1, Marko Horvat1, doc.dr.sc. Luka Horvat2

1 Student 5. godine studija Dentalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu 

2 Katedra za ________________Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu 

[ TEKST ČLANKA ]

(Podnaslovi velikim slovima, ne ‘boldati‘, npr. KLASIFIKACIJA I KLINIČKA SLIKA)

Literatura:

Primjer 2. dokumenta:

Slika 1. Prikaz donjih središnjih mliječnih sjekutića. Preuzeto iz (2).

Slika 2. Jetkanje cakline prilikom izrade restaurativnog ispuna. Preuzeto iz (9).

Tablica 1. FDA kategorije rizika lijekova u trudnoći. Preuzeto iz (3).

KAKO NAPISATI REFERENCE?

Izvori se citiraju na dva mjesta:

  1. U tekstu (u zagradama)
  2. Na kraju članka (u popisu literature)

1. KAKO CITIRATI REFERENCE IZ KNJIGE?

Primjer 1 – Jedan autor i nakladnik:

Prezime, inicijal imena autora. (Godina izdavanja). Naslov: podnaslov (podatak o izdanju ako je naveden na publikaciji, npr. „2. izmijenjeno izdanje“). Mjesto izdavanja: Nakladnik.

Primjer 2 – Skupina autora, više nakladnika:

Prezime, inicijal imena prvog autora i prezime, inicijal imena drugog autora. (Godina izdavanja). Naslov: podnaslov (podatak o izdanju ako je naveden na publikaciji). Mjesto izdavanja: PrviNakladnik i DrugiNakladnik.

2. KAKO CITIRATI ČLANAK U ZNANSTVENIM I STRUČNIM ČASOPISIMA?

Primjer 1 – Članak u tiskanom časopisu:

Prezime, inicijal(i) imena autora. (Godina izdanja). Naslov članka: podnaslov. Naslov časopisa, oznaka sveska/volumena/godišta(broj sveščića), početna – završna stranica.

Primjer 2 – Članak u elektroničkom obliku:

Prezime, inicijal(i) imena autora. (Godina izdanja). Naslov članka: podnaslov. Naslov časopisa, oznaka sveska/volumena/godišta(broj sveščića), početna – završna stranica. Preuzeto s http://xxx/ID članka (dd.mm.gggg.)

3. KAKO CITIRATI OCJENSKE RADOVE (ZAVRŠNI, DIPLOMSKI, MAGISTARSKI RADOVI I DOKTORSKE DISERTACIJE)

Prezime, inicijal imena autora. (Godina). Naslov: podnaslov (Vrsta rada). Ustanova, Mjesto izdavanja.

4. KAKO CITIRATI WEB ČLANAK / ČLANAK NA INTERNETSKOJ STRANICI?

Prezime, inicijal(i) autora. (Datum objave (gggg, dd. mjesec)). Naslov članka. Naziv internetske stranice. Preuzeto s http://xxxx (dd.mm.gggg.)

5. KAKO CITIRATI SADRŽAJ ČITAVE WEB STRANICE?

Ako se referira na cijelu internetsku stranicu, nije ju potrebno spominjati u literaturi, ali se u tekstu moja jasno odrediti izvor.

6. KAKO CITIRATI SLIKE, TABLICE, GRAFIKONE, SHEMATSKE PRIKAZE, DIJAGRAME, FOTOGRAFIJA?

Primjer 1 – Slika preuzeta s internet izvora:

Prezime, inicijal imena autora (Fotograf). (Godina, mjesec dan objavljivanja). Naziv fotografije [digitalna fotografija]. Preuzeto s https://xxxxx (dd.mm.gggg.)

Primjer 2 – Slika preuzeta iz tiskane publikacije:

Prezime, inicijal imena autora. (Godina izdavanja). Naslov: podnaslov. Mjesto izdavanja: Nakladnik, broj stranice.

LITERATURA:

  1. Šojat, L. (2017, 5. lipnja). Proširene upute za citiranje i navođenje literature. Obrazovna grupa Zrinski. Preuzeto s https://www.zrinski.org/media/uploads/nikola-zrinski/dokumenti/upute_za_citiranje_i_navodenje_literature_vszrinski_ver02.pdf (18.11.2019.)
  2. Janović, T. (2013). Citiranje, parafraziranje i upućivanje na izvore u akademskim radovima (Skripta). Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Preuzeto s https://www.hrstud.unizg.hr/images/50014310/Citiranje_parafraziranje_i_upucivanje_na_izvor_e_skripta.pdf (18.11.2019.)
  3. Subject & Study Guides: APA 6th referencing /Images/Tables/Figures. (n. d.). Preuzeto s http://libguides.unitec.ac.nz/apareferencing/images-tables-figures (18.11.2019.)
 
Članak zatim šaljete Uredništvu na mail adresu urednistvo.dentist@yahoo.com zajedno s imenom i mail adresom recenzenta za vaš članak kojeg će vam preporučiti vaš mentor.